Nyheder

Praktiske opgaver i Knakken

Ved grupperådsmøder i februar og marts blev det besluttet at fordele de praktiske opgaver mellem forskellige spejderfamilier. Opgavebeskrivelsen er vist her ligesom fordelingen mellem spejderfamilierne er vist.