Nyheder

Nyhedsbrev for Thistedspejderne - August 2017

Sommerferien er slut og spejdernes lejr er veloverstået og de ugentlige spejdermøder har opstart i den kommende uge.

Man starter i den gren man gik i før sommerferien
Først til oprykningstur/familieturen den 26-27.8 skifter man gren
Om jeres barn skal skifte gren eller ej afhænger generelt at hvad klasse man går i.Spørg jeres grenleder hvis I er usikre på det.

OVERBLIK OVER GRENMØDER OG LEDERE

Mikro – 0-1 klasse – onsdag 17 – 18.30 – Leder Susanne og Heinrich
Mini -2-3 klasse – torsdag 18.00 – 20.00 – Leder Anette og Gitte, Hjælpere Ole og Solvej
Junior – 4-5 klasse – onsdag 18.30 – 20.30 – Leder Tina og Elisa, Hjælper Anna
Trop – 6-9/10 klasse – mandag 19.00 – 21.00 – Leder Heidi og Martin. Hjælpere Lind og Rosa

KLAN – 16 til 23 år – opstartsmøde den 14.8 - Tilknyttet voksen – Heidi og Klan leder Lind
Klan har ikke endnu en fast ugentlig møde dag, man har planer om at mødes den 1 weekend hver md

UDVIKLING I GRUPPEN

Gruppen er ved at nærmer sig de 100 medlemmer og vi har efter oprykningsturen godt fyldt op i alle grene undtagen ”indgangs” grenen – Mirko

Vi har erfarne leder på alle grene, men vores mål er at have fast tre voksne leder på hver gren.
Dette da nogle af vores ledere har arbejde eller skole der ikke tillader at kunne deltage hver gang.
Det kræver mange voksne at holde en høj bemanding i alle grenene og høj kvalitet i spejderarbejdet. Dette vægter vi højt i gruppen.

Det betyder at vi har brug for at flere forældre tænker sig ind som aktive medspillere i gruppen. Det kan være som leder i en gren, hjælper til møderne og ture eller med løsning af praktiske opgaver med diverse i huset og med vores grej

HJÆLP os med at finde nye ledere eller meld jer til at hjælpe os til en eller flere møder. Kontakt Gruppeleder Gitte Klemensen 30 25 09 49

Info om PLAN

Disse kurser er overbygning på PUF spejderkurserne som flere af spejderne har deltaget i.
Det er for tropsspejdere der har lyst til mere personlig udvikling og udfordringer.

Det foregår i uge 42 og man kan læse mere om det på https://dds.dk/plan-temaside
Spørg jeres grenleder hvordan i tilmelder jer.

Ved behov for økonomisk tilskud til spejderaktiviteter kontakt jeres barns klasselære for info om hvem der står for det på netop jeres skole. Det nye er at forældrene skal betale for aktiviteterne selv og derefter få tilskuddet fra kommunen. Dette så spejdergruppen ikke bliver involveret.
Kontakt Gitte Klemensen for behov for mere info 30 25 09 49

Datoer for møder og ture i grenen kommer via grenens aktivitetsplan senere.

Vigtige datoer fælles for gruppen:

-          Uge 33                   Opstarts spejdermøder for alle i Thistedspejderne

-          26-27.8                  Familietur/oprykningstur for hele gruppen og forældre

-          8-10.9                    Vandredage for alle

-          10.9                        Arbejdsdag i Knakken

-          15.9                        Børnekulturnat ” For enden af regnbuen” i Christians gave

-          3.12                        Juleoptog og juleafslutning for alle spejdere og familier


Vi bruger hjemmesiden og Facebook meget og disse holdes opdateret.

Mange sensommerhilsner fra Thistedspejderne.