Indmeldelse / kontingent

Indmeldelse / kontingent

Thistedspejderne ønsker at al form for tilmelding og betaling foregår elektronisk. Det gøres ved brug af dette link

https://medlem.dds.dk/member/signup/6206

Dette vil frigive energi på de ugentlige møder og undgå papirspild og unødige omkostninger.

Derfor har vi lagt info om hvordan man gør på hjemmesiden.

Håber I vil hjælpe os med at dette lykkes                        

Ved spørgsmål, kontakt vores kasserer:

Heidi Nielsen heidi_nielsen18 [at] hotmail [dot] com

Opstart. (se info under velkomstbrev på forsiden)

Når man er meldt ind betales 200 kr.

For dette får man en T-shirt, en lommebog, mærker til uniformen og gruppens tørklæde.

Indmelding.

Indmelding sker på vores tilmeldingsside. Beløbet overføres via nedenstående kontonummer.

Kontingent

 

For kontingentet får man:
-
International og national status som spejder
-
Ulykkes forsikring, mens man er på lejr og til møde
- Spejder aktiviteter på de ugentlige møder over året
- 10 procent på alle indkøb ved spejdersport
- En hytte som vi ejer og må bruge som vi vil
- Uddannelses tilbud som sikre kvalificerede ledere
- Og meget mere

 

 

For alle (undtagen familie spejd)

Betales 2 gange om året og er på 450 Kr. pr halv år.

For familie spejd

Betales 2 gange om året og er på 200 Kr. pr halv år.

Betalingsfristen er den 1.3 og den 1.10

For ledere

75 kr pr år (betales den 1.3)

Ledere betaler ikke for at deltage i ture og arrangementer.

Passive spejdere (Fx unge på efterskole osv)

Betales 1 gange om året (1.10) og er på 450 Kr. pr. år.

Der sendes mail ud om kontingent betaling 1 md og 14 dage før betalingsfristen.

Konkret betalingsform

Pengene overføres:

reg Nr. 9090 konto Nr. 0580008739

HUSK - mærk betalingen

- spejderens navn

- gren

- aktivitet

Kan fx være Emil H - "Mikro"

 

Ved økonomiske udfordringer - kontakte gruppeleder Tina på telefon 25317333.

 

Modtagelse af nye ledere.

 

  • Gruppelederen modtager nye ledere og afholder indledende samtale om spejderideen, om gruppen og om ønsker og forventninger for både den nye leder og gruppen.

Såfremt dette viser at den nye leder uden problemer kan indtræde i en lederfunktion sættes optagelses proceduren i gang.

Bestyrelsen informeres efterfølgende om optagelse af den nye leder. Er gruppelederen i tvivl skal beslutning om optagelse forlægges for bestyrelsen til godkendelse inden optagelses proceduren sættes i gang.

Den nye leder udfylder ledererklæring. Denne bruges af formanden til indhentning af børneattest. Den nye leder skal under proceduren for dette bekræfte at denne må indhentes ved at acceptere mail fra politiet gennem e-Boks.

Den nye leder får straks efter udfyldning af ledererklæring T-shirt og tørklæde.

 Den nye leder deltager i spejderaktiviteterne men må ikke være alene med børn inden børneattesten foreligger.

 Når godkendt børneattest foreligger udleveres nøgle til spejderhytten og der indkøbes desuden uniform og spejderjakke med lederens navn påtrykt.

 Fratræder den nye leder leveres nøgle og spejderjakken tilbage. Sker fratræden indenfor 1 år efter starten afleveres desuden også uniform og tørklæde.